Share |

Istorija

Meino meškėnų istorija kupina įdomių faktų. Vienas iš jų yra tikėtina giminystė su karališkosiomis Marijos Antuanetės katėmis. Egzistuoja ir keletas legendų, pridedančių paslaptingumo šioms neįprastoms ir pritrenkiamai didelėms bei sumanioms katėms.

Praeityje buvo pasakojama, kad ši kačių rūšis atsirado,  kai paprastos naminės katės susimaišė su meškėnais, kurių Meino valstijoje yra labai daug. Miglota šio pasakojimo logika yra tokia: kai kurios iš pirmųjų šios rūšies kačių turėjo į meškėnų panašias žiedo pavidalo uodegas. Tačiau kadangi tai yra genetiškai neįmanoma, galime nekreipti dėmesio į šį fantastinį mitą.

Antra istorija, pasakojanti apie Meino meškėnų veislės pradžią, yra susijusi su anglų jūrų kapitonu, kurį vadino kapitonu Kūnu (angl. šnek. coon – meškėnas). Jis labai mėgo kates ir buvo pasakojama, kad dažnai pasiimdavo kačių šeimos draugus kartu su savimi į keliones prie Naujosios Anglijos krantų, kur  prekiaudavo ankstyvaisiais kolonijų laikais.

Legenda pasakoja, kad jo katės – labiausiai tikėtina, kad tai buvo angoros arba ilgaplaukės persų katės, mat abiejų rūšių populiarumas tų laikų Anglijoje buvo labai išaugęs – galėjo staiga „iššokti pro bortą“,  norėdamos truputėlį pasiganyti krante, ir niekuomet pas jį nebegrįžo.

Šios katės neabejotinai susimaišė su vietinėmis kačių veislėmis ir greitai pradėjo gimti ilgaplaukių kačių. Kadangi šie katinai buvo labai neįprasti (Šiaurės Amerikoje tuo metu nebuvo ilgaplaukių kačių), vietiniai gyventojai pradėjo juos vadinti „Kūno katėmis“. Kai ankstyvieji europiečių kilmės atvykėliai su savimi į JAV pagaliau atsivežė ir pirmąsias namines kates, čia jos buvo labai aukštai vertinamos, todėl pasakojama, kad žmonės sąmoningai sukryžmino atvežtines kates su „Kūno katėmis“ ir tokiu būdu atsirado veislė, kurią šiandien mes vadiname Meino meškėnais.

Tačiau kiti žmonės įsitikinę, kad šiandieninės Meino meškėnų katės yra į Šiaurės Ameriką atvežtų Marijos Antuanetės, tuometinės Prancūzijos karalienės,  kačių palikuonys. Pasakojama,  kad Prancūzijos revoliucijos metais buvo nuspręsta laikinai išvežti karalienę į Ameriką. Kapitonas Klaufas buvo įgaliotas pervežti į Ameriką visą karalienės nuosavybę, o vėliau nuplukdyti ir pačią monarchę. Tarp karališkųjų lobių – sidabro ir baldų – buvo ir šešios karalienės brangintos ilgaplaukės katės.

Greitai paaiškėjo,  kad nors didelė dalis karalienės brangintų turtų jau buvo Amerikoje, Prancūzijos valdovė vis dėlto negalėjo vykti paskui juos. Visus turtus išsidalino kapitono Klaufo artimieji, o ilgaplaukes kates jie paleido į laisvę. Šių karališkųjų kačių palikuonys,  kaip manoma,  ir yra Meino meškėnų kačių veislės pradininkai.

Kur kas mažiau romantiškas, bet praktiškesnis ir lengviau įtikinantis Meino meškėnų kilmės paaiškinimas yra toks: veislės atsiradimą sąlygojo nenuspėjamas klimatas,  kurį katės turėjo išgyventi. Tačiau kadangi Šiaurės Amerikoje nebuvo ilgaplaukių kačių, tad atsikėlusių ar trumpam atvykusių europiečių kačių genai taip pat turėjo įtakos šios veislės atsiradimui.

 

Pagal „Meino Meškėnai“  www.katinai.com


SPRENDIMAS: ezo